Anti-joodse maatregelen maken hun entree

In Nederland werden de eerste anti-joodse maatregelen in juli 1940 ingevoerd, enkele maanden na de Duitse inval. De joden in Duitsland hadden hier al sinds 1933 mee te maken. Allereerst moesten de...


De positie van de joden voor de oorlog

De haat naar de joodse bevolking werd niet door Adolf Hitler gekweekt. De term antisemitisme dateert uit de 19e eeuw maar bestond al eeuwen daarvoor. Er zijn veel redenen voor het antisemitisme maar...